เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มงานรังสีวิทยา เขียนโดย Super User 3388
กลุ่มงานการแพทย์ เขียนโดย Super User 3737
กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ เขียนโดย Super User 4311
กลุ่มงานทันตกรรม เขียนโดย Super User 4022
ประชาสัมพันธ์ เขียนโดย Super User 1718
อนาเขตอำเภอสบปราบ เขียนโดย Super User 1193
วิสัยทัศน์ เขียนโดย Super User 5594
ประวัติโรงพยาบาล เขียนโดย Super User 9586
รับสมัครงาน เขียนโดย Super User 1226
ที่ตั้งสำนักงาน เขียนโดย Super User 4697

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.