เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
กลุ่มงานพยาบาลหน่วยควบคุมการติดเชื้อและงานจ่ายกลาง เขียนโดย Super User 3305
กลุ่มงานการพยาบาลผู้คลอด เขียนโดย Super User 3649
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยหนัก เขียนโดย Super User 3564
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน เขียนโดย Super User 3656
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน เขียนโดย Super User 3569
กลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยนอก เขียนโดย Super User 4015
กลุ่มงานการพยาบาล เขียนโดย Super User 4604
กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการแพทย์ เขียนโดย Super User 6575
กลุ่มงานจัดการ เขียนโดย Super User 3627
กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภคและการแพทย์แผนไทย เขียนโดย Super User 3273

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.