เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
EB 1 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน เขียนโดย Super User 242
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2564 เขียนโดย Super User 1440
รับเรื่องร้องเรียน เขียนโดย Super User 1282
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในภาครัฐ (ITA) ปีงบประมาณ 2563 เขียนโดย Super User 2695
จัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) เขียนโดย Super User 869
ตารางการให้บริการผู้ป่วย เขียนโดย Super User 2286
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอสบปราบ เขียนโดย Super User 3865
บุคคลากร เขียนโดย Super User 6517
กลุ่มงานเวชกรรมฟื้นฟู เขียนโดย Super User 1699
กลุ่มงานเวชศาสตร์ครอบครัวและบริการด้านปฐมภูมิ เขียนโดย Super User 5968

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.