เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

โรคอุจจาระร่วง

โรคอุจจาระร่วง

 

โรคอุจจาระร่วง หมายถึง การถ่ายอุจจาระเหลวมากกว่าวันล่ะ 3 ครั้ง หรือถ่ายเป็นมูก หรืออาจปนเลือดอย่างน้อย 1 ครั้งขึ้นไปใน 1 วัน หรืออาจถ่ายอุจจาระเป็นน้ำปริมาณมาก ๆ แม้เพียงครั้งเดียวต่อวัน ในทารกที่กินนมแม่ ปกติถ่ายอุจจาระเป็นเนื้อเหลวบ่อยครั้งได้ ไม่ถือเป็นอาการท้องเดิน แต่ถ้าถ่ายเป็นน้ำจำนวนมากและบ่อยครั้งกว่าที่เป็น ก็ถือว่าผิดปกติ

 

สาเหตุ เกิดจากกินอาหารหรือดื่มน้ำที่มีเชื้อโรคปนเปื้อนเข้าไปโดยวิธีต่อไปนี้

 

กินอาหารที่เก็บค้างคืน บูดเสียหรือมีแมลงวันตอม

 

วิธีการผสมนมที่ไม่สะอาด ภาชนะที่ใช้ในการชงนม เช่น ขวดนม จุกนม ไม่สะอาด

ดื่มน้ำจากบ่อ คลอง ที่ไม่ผ่านการต้มฆ่าเชื้อหรือน้ำที่มีสารพิษ เชื้อโรคปะปนอยู่

ผัก ผลไม้ ไม่ล้างก่อนกิน

เด็กที่ชอบหยิบของเล่นจากพื้นเข้าปาก ดูดนิ้วหรืออมนิ้วมือ ไม่ล้างมือก่อนกินอาหารและใช้มือหยิบจับอาหารโดยตรงป้อนเด็ก

 

อาการ

ถ่ายอุจจาระเป็นน้ำ ถ่ายเป็นมูกปนเลือด

มีอาการปวดท้อง มีไข้ ซึม อ่อนเพลียหรือขึ้นไส้อาเจียน

มีอาการขาดน้ำ คือ ปากแห้งรู้สึกกระหายน้ำ กระสับกระส่าย ตาลึกโหล ชีพจรเต้นเบา เร็ว

อาการขั้นรุนแรงอาจช๊อค หมดสติและอาจถึงตายได้ เพราะร่างกายขาดน้ำมาก

 

การรักษา

ควรงดอาการแข็ง อาหารรสจัด อาหารมีกาก (ผัก ผลไม้) ให้กินอาหารอ่อนหรืออาหารเหลว

ให้รับประทานผลน้ำตาลเกลือแร่ (โอ อาร์ เอส หรือ ORS) แต่ถ้าไม่มีผลน้ำตาลเกลือแร่ สามารถทำเองได้ โดยใช้น้ำตาลทราย 2 ช้อนโต๊ เกลือป่นครึ่งช้อนชา ใส่ในขวดสะอาด เติมน้ำต้มสุกห้ได้ประมาณ 1 ขวด เขย่าให้เข้ากัน ดื่มได้ภายใน 1 วัน (24 ชั่วโมง)

ถ้าอาการไม่ดีขึ้น กินไม่ได้ มีอาการขาดน้ำรุนแรง ให้รีบมาโรงพยาบาล เพื่อให้น้ำเกลือทางหลอดเลือดดำและรักษาตามแผนการรักษาของแพทย์ต่อไป

ทำอย่างไม่ให้ท้องเดิน

ทำอย่างไม่ให้ท้องเดิน

 

ทำอย่างไม่ให้ท้องเดิน

กินอาหารสุขสะอาดที่ไม่มีแมลงวันตอมและดื่มน้ำสะอาด

ล้างมือให้สะอาดก่อนปรุงอาหาร ก่อนรับประทานอาหารทุกครั้งและหลังเข้าสวม

ถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะ

ทิ้งขยะมูลฝอยในถังที่มีฝาปิดมิดชิด ป้องกันแมลงวันตอม

เด็กทารกควรเลี้ยงด้วยนมแม่ เพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันโรค ก่อนดูดนมแม่ควรทำความสะอาดหัวนม

ถ้าเลี้ยงลูกด้วยนมผสม ควรต้มขวดนม จุกนม ฝาครอบจุกในน้ำเดือด เพื่อฆ่าเชื้อโรคก่อนและชงนมให้ถูกสัดส่วน

เด็กควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค และให้อาหารเสริมตามวัย

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.