เลขที่ 333 หมุ่ 2 ต.สบปราบ อ.สบปราบ ลำปาง,
52170

054-296085, 054-296252 Fax 054-296253
sobprabhospital@hotmail.com

อนาเขตอำเภอสบปราบ

อำเภอสบปราบแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ตำบล 35 หมู่บ้าน ได้แก่

1.สบปราบ(Sop Prap)12 หมู่บ้าน

2.สมัย(Samai)8 หมู่บ้าน

3.แม่กัวะ(Mae Kua)6 หมู่บ้าน

4.นายาง(Na Yang)9 หมู่บ้าน

อุทยานดอยจง มั่นคงวัฒนธรรม งามล้ำน้ำตกแม่ไซงู เชิดชูบ่อน้ำทิพย์ อ่างนับสิบรอบเมือง ฟูเฟื่องเรื่องดินขาว พร่างพราวปลาหลากพันธุ์

2022 © Sopprab Hospital All Rights Reserved.